Com ho fem?

Com ho fem?

Analitzem quin és i on resideix exactament el problema a resoldre. De vegades és fàcil detectar-lo i, d’altres, les veritables raons del conflicte s’amaguen més enllà del mer redactat d’una acció legal de qualsevol disciplina. Detectem el problema i iniciem accions immediates, directes, celéricas i efectives. És important distingir aviat qui té una voluntat seriosa de resoldre amigablement un conflicte i qui pretén només perdre o guanyar temps. La rapidesa i l’efectivitat han d’anar unides a la gestió. Iniciat un procés com acusadors o defensors sempre estem disposats a analitzar un possible pacte.

Cada assumpte és sotmès a examen periòdicament amb els altres membres de l’equip que no tenen assignat un control directe del mateix.

La nostra filosofía

Els nostres clients volen resoldre problemes, no guanyar plets. Tot i així si el plet és l’únic mitjà per resoldre un problema, cal iniciar-lo o defensar-lo.

No hi ha dos processos iguals encara que tècnicament ho semblin i, si no es crea una relació amb el client més enllà de la confiança, gairebé simbiòtica, difícilment podrem donar-li un servei a mida del que pretén.

No creiem en que el client dipositi en nosaltres el procés judicial o la negociació. Volem que dipositi la seva confiança. En definitiva, el nostre client ve a defensar els seus interessos amb nosaltres, mitjançant una participació activa en base a opinions, noves estratègies i idees que se li ocorrin.

Per això el nivell d’informació al client ha de ser intens i permanentment, i la relació estreta.