Home

de Fajula Codina Abogados, S.L. a Pepe Fajula

En 2019 davant l’evident canvi de paradigma que s’estava produint a nivell social i professional, vaig entendre la necessitat de simplificar processos, dedicar més temps a les qüestions jurídiques i menys a la burocràcia inherent al negoci.

Això m’ha portat a evolucionar d’un model “clàssic”, poc flexible, a un altre basat en l’economia col·laborativa i la descentralització de les especialitzacions, mantenint els mateixos principis que predicàvem a FAJULA CODINA ADVOCATS SL, comptant a més amb la seva experiència, equip i sinergies. Tinc la plena seguretat que el nou concepte redundarà en la pràctica d’un Dret i comunicació amb el client més àgil, propera i humana.

Àrees d’Actuació Professional

 • Dret penal en general.
 • Dret penal econòmic.
 • Infraccions administratives i delictes contra la hisenda pública.
 • Dret Fiscal.
 • Infraccions i delictes contra la propietat intel·lectual.
 • Infraccions i delictes contra la propietat industrial.
 • Infraccions i delictes contra la intimitat i la pròpia imatge.
 • Accions de responsabilitat civil per danys i seguretat en el trànsit.
 • Delicte de danys.
 • Infraccions penals i administratives contra la salut pública.
 • Infraccions penals de la seguretat en el treball.
 • Delictes contra l’honor.
 • Dret de família.
 • Infraccions i delictes contra l’administració.
 • Delictes de falsedat.
 • Delictes contra les persones.
 • Fraus contra la seguretat social.
 • Societats mercantils i drets mercantils.
 • Dret de la lliure competència i competència deslleial.
 • Dret hereditari.
 • Dret de les entitats financeres i productes de risc.
 • Dret d’estrangeria.
 • Mediació i arbitratge
 • Dret bancari.
 • Dret civil.
 • Delictes ecològics.
 • Dret del mediambiental.
 • Mediació judicial.
 • Transaccions.
 • Processos arbitrals.

Què fem?

Resolem problemes legals dels nostres clients i, sobretot, els assessorem per evitar-los.

Un cop el problema existeix busquem la solució per la via de l’acord o la mediació (sempre que interessi al nostre representat) i no dubtem en acudir al procés judicial si cal.

Pensem que la màxima de “és millor un mal acord que un bon plet” no és sempre certa ja que en moltes ocasions una transacció satisfactòria s’aconsegueix havent forçat un procés.